geschiedenis

Toegepaste Kunst 1923 – 2019

C.J.(Kees)van Santen, interieurarchitect
Toegepaste Kunst 1923 – 1964
____________________________________________
In 1923 (exact: 1 mei 1923) vestigde Kees van Santen op 37-jarige leeftijd, samen met zijn echtgenote, in het hoekpand Valkenbosplein 11-11a / Ieplaan 1 in Den Haag een interieur-architectuurzaak en kunsthandel onder de naam Toegepaste Kunst.

Deze zaak, een van de eerste op dit gebied, werd ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Den Haag onder nummer: 13367 als meubel- en kunstnijverheidshandel. Kees van Santen had tot deze onderneming besloten naar aanleiding van de in Den Haag aan het eind van de 1898 opgerichte kunsthandel Arts & Crafts en het latere in 1900 gestarte ‘Het Binnenhuis’ waar H.P.Berlage één van de oprichters van was en waar esthetisch verantwoorde meubelen en huisraad als glaswerk, serviesgoed en kunstnijverheidsproducten van verschillende Nederlandse ontwerpers als H.P.Berlage, K.P.C. de Bazel, J. Eisenloeffel, Chris Lebeau Van den Bosch, voor de sociaal lagere klasse, dus betaalbaar, toegepast werden. Deze voorbeelden kregen navolgers.

De start van Kees en zijn echtgenote was een gedurfd plan:
het Valkenbosplein lag in 1923 aan de rand van de stad en betrekkelijk ver van het centrum. Bovendien was het vak van interieurarchitect met een eigen zaak in die tijd nieuw. Het interieurontwerp werd meestal overgelaten aan de bouwmeester. Kees echter vond een functie tussen opdrachtgever en architect en zag dat er met specialisme en vakkennis goede kansen lagen hetgeen tot op heden wordt nagestreefd. Naar zijn visie heeft Toegepaste Kunst zich altijd onafhankelijk en ongebonden opgesteld; bij het bepalen van de interieurontwerpen was vrijheid van keuze altijd van doorslaggevend belang.

Tot zijn specialisme behoorde het ruimtelijk indelen van interieurs met lichte materialen (gordijnstoffen en wandbekledingen) uitgebalanceerde kleurtoepassingen en moderne kunstwerken. Hij had contacten met de kunstwereld zoals ondermeer A.D.(Andries) Copier, glaskunstenaar van Glasfabriek Leerdam, die hier zijn eigen etalages mocht maken en daarnaast met Jozef Cantré, H.J.Jansen van Galen, Chris Lebeau, Chris Lannooy, Siem van den Hoonaard en vele andere kunstenaars uit die tijd. Ook waren voorbeelden van bellettrie te zien en werden affiches, van o.a. Toorop, gedrukt door Senefelder, in de showroom aan het Valkenbosplein getoond. Na diens overlijden in 1964 werd Toegepaste Kunst voorgezet door diens zoon Jaap.
Jaap van Santen Sr. interieurarchitect 
[1933 – heden]
Toegepaste Kunst 1964 – 2005
____________________________________________
Jaap van Santen Sr. behaalde naast het textielbrevet het interieurarchitectendiploma in 1965 aan de K.A.B.K. in Den Haag. Zijn echtgenote, Jeanine, volgde aan dezelfde instelling de opleiding modetekenen en -ontwerpen. Later behaalde zij haar drs.-titel (KG) in Leiden waar zij afstudeerde op beeldhouwen bij Louk Tilanus. Toegepaste Kunst werd met succes voortgezet volgens hetzelfde stramien. Evenals zijn voorganger Kees lagen ook hier de accenten op ruimtelijke interieurs met een weloverwogen kleurtoepassing en voorzien van kunstwerken. Beiden zijn nog werkzaam op de achtergrond van Toegepaste Kunst
Jaap van Santen Jr. bouwkundig ingenieur
Toegepaste Kunst 2005 – heden
____________________________________________
Jaap van Santen jr. behaalde in 1999 zijn architectentitel aan de TU-Delft. Zijn echtgenote Alberte, die hij leerde kennen tijdens hun studie aan de hts Den Haag, volgde na de hts de architectenopleiding aan de Academie van Bouwkunst Rotterdam waar zij in 1999 afstudeerde. Ook nu wordt Toegepaste Kunst volgens het genoemde stramien voortgezet.

Daarnaast: Toegepaste Kunst heeft van het begin af aan weinig gebruik gemaakt van reclame, men heeft ons altijd weten te vinden. De reden hiervan is aandacht voor het interieur gebaseerd op cultuurbesef en de hieruit voortvloeiende mond-tot-mond-reclame. Toegepaste Kunst blijft zich op de toekomst richten.